A2-melk

A2-melk

95% van de Guernsey koeien produceert de gezonde A2 melk. In tegenstelling tot de meeste andere koeienrassen. Zij produceren A1 melk.

In Nederland drinken we vooral A1 melk. De laatste jaren wordt er steeds meer bekend over de negatieve gevolgen hiervan op de gezondheid. De veilige tegenhanger van A1-melk is de A2-melk.

A2-melk is melk die vrij is van vrije radicalen en kwade moleculen. Inmiddels zijn er meer dan 100 wetenschappelijke studies gepubliceerd die een verband laten zien tussen de A1 melk en hart- en vaatziektes, aderverkalking, diabetes (type 2), koemelk intolerantie, autisme, schizofrenie, de ziekte van Crohn en wiegendood. Professor Keith Woodford (Lincoln University Christchurch in Nieuw Zeeland) heeft al deze studies bij elkaar gebracht in zijn boek “Devil in the Milk”.

Ook hebben er inmiddels, onder gecontroleerde laboratoriumomstandigheden, twee wetenschappelijke onderzoeken met muizen en ratten plaatsgevonden die ook de relatie tussen BCM-7 en bovengenoemde aandoeningen hebben aangetoond.

A2-melk 2Bètacaseïne

Het eiwit in de melk kent twee varianten: wei en caseïne. De caseïne wordt onderverdeeld in alfa, kappa en bèta. Het gaat ons hier om de bèta-caseïne variant. De gen die de bèta-caseïne aanmaakt wordt in de wetenschappelijke literatuur gemakshalve de bèta-caseïne gen genoemd maar in feite is de bèta-caseïne gewoon een eiwit. Deze komt voor in zowel A1- als in A2-melk.

Bij koeien met een A1 variant van de bèta-caseïne gen worden aminozuren afgebroken (zeven in totaal) waardoor er een kwade molecuul, de peptide BCM7, vrijkomt in de melk. Deze BCM-7 wordt door het menselijk lichaam opgenomen in de bloedbaan met negatieve gevolgen. Bij koeien met een A2 variant wordt het bèta-caseïne eiwit niet afgebroken, komt de peptide BCM7 niet vrij en richt dus bij de mens geen schade aan.

Meer weten over de voordelen van A2-melk?
Lees de Factsheet A2-melk

A2-melk in Nederland kopen?
Dit kan bij ecoboerderij De Haan in Ingen.
Ecoboerderij de Haan is momenteel de enige veehouderij in Nederland met een Guernsey A2 kudde!