Kleinschalige landbouw

Kleinschalige landbouw

 

Kanaaleiland Guernsey is een lichtend voorbeeld van kleinschalige landbouw.

Op het eiland van tien bij vijftien kilometer leven zo’n 1.400 koeien. De melk voor de Guernsey boter wordt geleverd door vijftien boeren die elk gemiddeld zo’n 93 koeien hebben.


Biodiversiteit

Alle boeren op Guernsey hebben het ‘Guernsey Countryside Management Scheme’ ondertekend. Dit bepaalt bijvoorbeeld dat de boeren:
– de biodiversiteit te allen tijde zullen stimuleren
– geen pesticides zullen gebruiken voor, op of achter wallen en hagen

Dit geeft de (wilde) bloemen en kruiden de kans zich ongestoord te ontwikkelen en volop te bloeien en de Guernsey koe de gelegenheid te geven als een grazende apotheker rond te lopen. Er zijn meer dan tien grassoorten en meer dan twintig soorten wilde bloemen en kruiden te vinden waaruit de koe kan kiezen.

Mest

De meeste boeren werken zonder de ‘levenloze’ kunstmest (een verstikkende deken), maar met echte verteerde mest (compost). De mest wordt op het land gegooid zodat de bodem gonst van het leven (bacteriën, schimmels en insecten). Dit is erg bevorderlijk voor de wortels van de grassprieten (gras zorgt voor bijna 100% van de eiwitten) en de koeien doen zich hier te goed aan.

Vanwege de rijke bodem en subtropische vegetatie hoeft de Guernseyboer maar weinig mineralen bij te voeren.